Search

Pracovní skupiny

Financování

Mgr. M. Šafář, Bc. Ivana Kelčová, DiS., Mgr. M. Parolek

Zavádění inovativních metod do výuky

Bc. Hana Fafílková, Mgr. Veronika Bártová, Mgr. Marcela Švancarová, Mgr. Jana Ševčíková, Mgr. Blanka Mauerová

Rovné příležitosti

PaedDr. P. Baslerová, Mgr. Monika Šmeráková 

Polytechnika

Mgr. Radek Pilař, Ing. L. Bojanovská, H. Matoušková, DiS.