Search
MAP rozvoje vzdělávání IV pro území ORP Moravská Třebová
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008249
Aktuality:

Setkání vychovatelek a vychovatelů ZŠ

13. 6. 2024 proběhlo setkání vychovatelek a vychovatelů ZŠ.

PhDr. Marian Jelínek, PhD.

Děkujeme za Vaši účast na přednášce s panem PhDr. Marianem Jelínkem. 😊

8. - 12. 7. - Příměstský tábor v Jevíčku

Pozor všichni rodiče! Letní příměstský tábor je tady pro vaše děti ve věku od šesti do dvanácti let!

19. - 21. 8. - Letní škola

3 dny odpočinkových seminářů pro pedagogy, vychovatele, volnočasové pedagogy, kde si vše zažijete “na vlastní kůži”.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách vytvořením společného plánu rozvoje prostřednictvím partnerské spolupráce škol, zřizovatelů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání s cílem společného plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, nejlepší dostupný servis pro každého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy.