Search

MAP III Regionální aktivity

Kamarádi z Dlouhé stráně

Číslo aktivity: MS 001
Věková kategorie: 4 – 6 let

Cílem je děti seznámit s Přírodní rezervací Dlouholoučské stráně blízko jejich okolí. Vysvětlit si, jak se na daném místě chováme. Přiblížit jim danou krajinu. Pomocí příběhu a dílčím činnostem je vtáhnout do děje.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Chornice – Ahoj, děti, já jsem kniha

Číslo aktivity: MS 002
Věková kategorie: 5 – 6 let

Vzdělávací aktivita seznámí s dětmi s využitím možnosti půjčování knih v místní knihovně, jak správně zacházet s knihou, předvídat pomocí ilustrací, řadit ilustrace podle dějové posloupnosti, vyprávět o přečteném textu a probírat vlastnosti postav. 

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Mladějov – Rybník, kouzelné místo na kraji vesnice

Číslo aktivity: MS 003
Věková kategorie: 4 – 6 let

Děti získají povědomí o životě u rybníka, osvojí si názvy živočichů, seznámí se s filtrací vody a procvičí zručnost při výrobě nástroje z přírodních materiálů.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Kunčina – Vesnice, ve které žiji

Číslo aktivity: MS 004
Věková kategorie: na konci MŠ

Děti se na základě poslechu textu seznamují s původem názvu obce i významem znaku obce, ve které žijí. Cílem aktivity je, aby děti získaly povědomí o své obci a blízkém městě, čímž se má posílit vazba na jejich region. Děti si osvojí nové pojmy – znak obce, přidružená obec, názvy vybraných objektů v obci. Budou umět charakterizovat hlavní znaky obce a města a sdělit jejich shodné i rozdílné rysy. Děti pracují samostatně pod dohledem paní učitelky.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Kunčina – Vlaková doprava

Číslo aktivity: MS 005
Věková kategorie: na konci MŠ

Cílem je seznámit děti s vlakovou dopravou coby jedním z dopravních prostředků v obci. Na základě textu se děti seznamují s historií železnice v Kunčině, porovnávají dřívější a současný stav vlakové dopravy v obci na základě vlastní zkušenosti, seznamují se s novými názvy jako například strojvedoucí, průvodčí, uniforma, parní vlak, motorový vlak, jízdenka, jízdní řád apod. Procvičí si znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oblastí.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Havran

Číslo aktivity: ZS 001
Věková kategorie: 3.-5. ročník ZŠ

Projekt integruje předměty prvouka/přírodověda, český jazyk, výtvarná výchova, částečně vlastivěda. Cílem projektu je seznámit se blíže s životem havranů a zajímavostmi o nich, a to formou práce ve skupině a práce s textem.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jevíčko – Hádej, co jsem

Číslo aktivity: ZS 002
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Pracovní list integruje předměty vlastivěda/dějepis, český jazyk a matematika. Cílem je získat poznatky o významných památkách obce a dostat je tak do povědomí žáků. Podstatou je práce s textem a vyhledávání informací ve skupině.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jevíčko – Městské hradby

Číslo aktivity: ZS 003
Věková kategorie: na konci 7. ročníku ZŠ

Pracovní list integruje předměty dějepis, český jazyk a matematika, informatika.  Cílem je získat poznatky o významných památkách obce a dostat je tak do povědomí žáků. Podstatou je práce s textem a vyhledávání informací ve skupině.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Stará řemesla a cechy v Jevíčku

Číslo aktivity: ZS 004
Věková kategorie: na konci 7. ročníku ZŠ

Pracovní list integruje předměty dějepis, český jazyk, výchova k občanství a výtvarná výchova. Cílem je získat poznatky o způsobu obstarávání obživy, zaměstnání v období středověku a novověku v naší obci a dostat je tak do povědomí žáků. Podstatou je práce s textem a ve skupině.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jevíčko a historické zajímavosti

Číslo aktivity: ZS 005
Věková kategorie: na konci 7. ročníku ZŠ

Pracovní list integruje předměty dějepis, český jazyk, zeměpis a výchova k občanství. Cílem je, aby žáci získali hlubší informace o Jevíčku a vytvořili si tak k němu hlubší vztah. Pracovní list se snaží zaujmout žáky zajímavostmi a nikoli historickými fakty.  Podstatou je práce s textem a mapou ve skupině.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Cechy v Jevíčku

Číslo aktivity: ZS 006
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Projekt integruje předměty vlastivěda, český jazyk a výtvarná výchova. Cílem projektu je bližší seznámení s jednotlivými cechy, a to formou práce ve skupině a práce s textem.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Židé a pokrmy

Číslo aktivity: ZS 007
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Seznámení s židovskými svátky a typickými pokrmy pro ně.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Minulost a současnost města Jevíčka

Číslo aktivity: ZS 008
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Projekt integruje předměty vlastivěda, český jazyk a matematiku. Cílem projektu je bližší seznámení s jednotlivými významnými místy v Jevíčku formou práce ve skupině, práce s literaturou a různými zdroji. Důležitou součástí je orientace v terénu.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Poslední jevíčský poustevník

Číslo aktivity: ZS 009
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Žáci se seznámí se životem posledního jevíčského poustevníka.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Město Jevíčko – prezentace města

Číslo aktivity: ZS 010
Věková kategorie: vše

Seznámení se s výraznými prvky města, práce s fakty, rozlišení důležitých informací od nepodstatných a jejich následné zpracování, sdílení informací, komunikace se spolužáky.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Lapbook města Jevíčka – původ vzniku názvu

Číslo aktivity: ZS 011
Věková kategorie: I. stupeň ZŠ

Vzdělávací aktivita vede k seznámení s typickým půdorysem města, seznámení s původem vzniku názvu města – pověsti a vysvětlení pojmu „Okrouhlice“.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jevíčko – Osobnosti města Jevíčka

Číslo aktivity: ZS 012
Věková kategorie: vše

Vzdělávací aktivita seznámí s osobnostmi města, vede k získání důležitých informací o jejich životě a jejich následnému zpracování sdílení informací.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jevíčko – okolí, plánování tras

Číslo aktivity: ZS 013
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Aktivita žáky seznámení s blízkým okolím města. Provede je s prací s mapou, orientací na mapě a plánování tras.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Deskovka – Moje město

Číslo aktivity: ZS 014
Věková kategorie: vše

Aktivita integruje předměty český jazyk, prvouka/ vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika. Mezi cíle aktivity patří: vytvoření vlastní deskové hry s pravidly o místě, kde žijeme; získání základních informací o městě, jeho historii i zajímavostech a jejich následné zpracování; spolupráce ve skupině, sdílení informací, dělba práce, respektování názoru druhých.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.