Search

Co je MAPOVNÍK

MAPOVNÍK se představuje…

Když se řekne MAP, vybaví se nám různé zajímavé vzdělávací aktivity, semináře, zážitky či lidé, které jsme v uplynulých letech mohli potkávat v rámci projektu MAP II Moravskotřebovska a Jevíčska.

A když se řekne MAPOVNÍK?

Kolektiv autorů tvořený učiteli, kronikáři a pracovníky muzeí našeho regionu vytvořil netradiční vzdělávací materiál, v němž by mohli najít inspiraci nejen pedagogové, ale i rodiče, jenž by chtěli svým žákům a dětem přiblížit místo, kde vyrůstali či dodnes žijí. Nejde o historickou kroniku, turistického průvodce ani přírodovědnou učebnici, nýbrž o soubor učebních textů a pracovních listů. Můžeme tak společně s dětmi a žáky objevovat historii našeho města či obce. Zjistíme, jak moc zub času proměnil místa, kolem kterých denně chodíme.

Poznáme-li dobře historii, kulturu a přírodu našeho rodiště již v útlém věku, vytvoříme si k němu pevný, celoživotní vztah. Budeme ho chránit, podílet se na jeho rozvoji a vždy se do něj rádi vrátíme.

MAPOVNÍK je tvořen ze tří částí:

Aktivity s regionální tématikou zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti napříč všemi vzdělávacími oblastmi.
Aktivity zaměřené na badatelskou výuku a na aktivní poznávání přírodních zákonitostí pomocí různých pokusů.
Aktivity zaměřené na robotiku s využíváním stavebnic Scottie Go, Lego WeDo 2.0 a ozobotů.
Questy neboli hledačky mající za cíl zábavnou formou zprostředkovat poznání o místě, které jste navštívili.
MAPOVNÍK se snaží inspirovat učitele k aktivnímu učení, ověřovat výstupy žáků z pohledu zmíněných gramotností a mezipředmětových vztahů. Byl vypracován dle metodiky „Místně ukotveného učení“ a podpůrného metodického materiálu „Očekávané výsledky učení pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost“ (dílčího výstupu systémového projektu „Podpora práce učitele“ PPUČ).

Věříme, že si učitelé, družináři, vedoucí kroužků a rodiče najdou to své a že MAPOVNÍK přispěje k zábavnému vzdělávání a poučení.

Nenechte se dále zdržovat a pusťte se do listování MAPOVNÍKEM.