Search

Badatelské aktivity

Jak udělat první krok a začít BÁDAT?

Badatelství (BOV) využívá problémových situací, které v žácích vzbuzují potřebu zjistit, jak věci fungují.

Výsledkem je, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Metodika badatelské výuky je založena na několika základních krocích:

• motivace, kladení otázek
• formulace domněnky, hypotézy
• provedení pokusu a vyhodnocení →
• návrat k hypotéze, formulace závěrů a hledání souvislostí

Číslo aktivity
Název aktivity
Věková kategorie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.