Search

Regionální aktivity

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání

Význam pojmu gramotnosti spočívá ve schopnosti žáka uplatnit získané znalosti, dovednosti a postoje při řešení nejrůznějších úloh a životních situací. Je žádoucí gramotnosti rozvíjet napříč vzděláváním, protože různé vzdělávací oblasti k tomu nabízejí různé kontexty. Je proto nutné společné a koordinované úsilí učitelů v různých předmětech a vzdělávacích oblastech.

Níže uvedené materiály poskytují cíle, ke kterým má směřovat vzdělávání v oblasti tří základních gramotností. Tyto cíle jsou vymezeny pro jednotlivé etapy vzdělávání v mateřských a základních školách. Tím získávají povahu „kontinua gramotností“, které učitelům pomáhá ve sledování pokroku každého žáky. Jednotlivé cíle jsou pro učitele zdrojem navazujících vzdělávacích cílů, ukazují směr, nabízejí vodítka. Jedná se o materiály, které mají učitelům usnadnit reflexi vlastní výuky s důrazem na rozvoj základních gramotností ve vzdělávání.

Číslo aktivity
Název aktivity
Věková kategorie
Čtenářská gramotnost
Matematická gramotnost
Digitální gramotnost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.