Search

MAP III Dokumenty projektu

Název
Dokument

Roční akční plány na školní rok 2024 a 2025

Soubor

Závěrečná evaluační zpráva MAP

Soubor

Strategický rámec MAP do roku 2025

Soubor

Analytická část MAP (aktualizace září 2022 – květen 2023)

Soubor

1. 6. 2023 Zápis ze setkání starostů, jednání o žadateli do projektu MAP IV

Soubor

Přehled priorit a cílů MAP

Soubor

Plán a harmonogram evaluace MAP na území ORP Moravská Třebová

Soubor

Dohoda o prioritách

Soubor

Identifikace dotčené veřejnosti

Soubor

Komunikační strategie projektu MAP III

Soubor

Organizační struktura MAP III

Soubor

Jednací řád Řídícího výboru MAP III

Soubor

Status Řídícího výboru MAP III

Soubor

Tisková zpráva

Název
Dokument

Zpravodaj MAP prosinec 2022

Soubor


Výstupy projektu

Název
Dokument

Souhrnná reflektivní zpráva MAP

Soubor

Reflektivní zprávy škol

Soubor
Výstupy z analytického šetření

Název
Dokument

Analýza gramotností a dalších dovedností

Soubor

Agregované výstupy – přehled potřeb škol, verze 2

Soubor

Přehled počtu obyvatel v ORP Moravská Třebová

Soubor

Přehled kapacity a naplněnosti škol v ORP Moravská Třebová

Soubor

Výstup z šetření na základních a mateřských školách v území

Soubor
Zápisy z jednání Partnerství

Název
Dokument

2. 12. 2022 Zápis Partnerství MAP

Soubor


Zápisy z jednání pracovních skupin

Název
Dokument

12. 10. 2023 Zápis z jednání PS Rovné příležitosti

Soubor

12. 10. 2023 Zápis z jednání PS Polytechnika

Soubor

11. 10. 2023 Zápis z jednání PS Matematická gramotnost

Soubor

9. 10. 2023 Zápis z jednání PS Financování

Soubor

17. 5. 2023 Zápis PS Financování

Soubor

10. 5. 2023 zápis z jednání PS Matematická gramotnost

Soubor

10. 5. 2023 zápis z jednán PS Čtenářská gramotnost

Soubor

3. 5. 2023 zápis z jednán PS Rovné příležitosti

Soubor

2. 5. 2023 zápis z jednání PS Polytechnika

Soubor

1. 3. 2023 Zápis z hromadného jednání všech PS

Soubor

2. 2. 2023 Zápis PS Matematická gramotnost + SWOT analýza

Soubor

1. 2. 2023 Zápis PS Čtenářská gramotnost + SWOT analýza

Soubor

25. 1. 2023 Zápis PS Rovné příležitosti + SWOT analýza

Soubor

24. 1. 2023 Zápis PS Polytechnika + SWOT analýza

Soubor

11. 1. 2023 Zápis PS Financování + SWOT analýza

Soubor

7. 12. 2022 Zápis PS Čtenářská gramotnost

Soubor

1. 12. 2022 Zápis PS Matematická gramotnost

Soubor

30. 11. 2022 Zápis PS Rovné příležitosti

Soubor

23. 11. 2022 Zápis PS Polytechnika

Soubor

Zápis 20. 10. 2022 PS Čtenářská a matematická gramotnost

Soubor

Zápis 19. 10. 2022 PS Financování

Soubor

Zápis 12. 10. 2022 PS Rovné příležitosti

Soubor

Zápis 11. 10. 2022 PS Polytechnika

Soubor

Zápisy z jednání Řídícího výboru

Název
Dokument

24. 10. 2023 Zápis z jednání Řídícího výboru

Soubor

20. 6. 2023 Zápis z jednání ŘV

Soubor

22. 3. 2023 Zápis z jednání Řídícího výboru

Soubor

Zápis 25. 10. 2022 Jednání Řídícího výboru

Soubor

Zápisy z jednání se starosty obcí

Název
Dokument

1. 6. 2023 Zápis ze setkání starostů, jednání o žadateli do projektu MAP IV

Soubor