Search

Řídící výbor

Řídí, schvaluje, rozhoduje a zodpovídá za chod projektu, je tvořen zástupci ministerstvem vybraných povinných skupin a schází se minimálně jedenkrát do roka. Výbor má svého zvoleného předsedu, svůj Statut a Jednací řád.

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí Partnerství MAP na území ORP Moravská Třebová a zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, svolává jednání Partnerství MAP a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, kraji a dalším partnerům.
Členové výboru schvalují Rámcovou strategii MAP III a Akční plán MAP III a jsou zodpovědní za jejich realizaci.

Návrh složení Řídícího výboru MAP IV na území ORP Moravská Třebová:

Funkce
Jméno, příjmení, organizace

1. Zástupce zřizovatele 

Mgr. Miroslav Šafář (předseda Řídícího výboru), místostarosta města Jevíčko.

2. Zástupce IDZ 

Markéta Záleská projekt, Implementace dlouhodobého záměru PK.

3. Zástupce DSO Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Ing. Miloš Mička, místostarosta města Moravská Třebová. 

4. Zástupce ORP Moravská Třebová 

Bc. Ivana Kelčová, DiS., samospráva a státní správa v oblasti školství – MěÚ Mor. Třebová.

5. Zástupce obcí 

Václav Dvořák, starosta obce Křenov.

6. Zástupce obcí, kteří nezřizují školu 

Petra Klíčová, starostka obce Bezděčí.

7. Zástupce základních škol 

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka Základní školy U Kostela Moravská Třebová, okres Svitavy.

8. Zástupce základních škol 

Mgr. Miloslav Parolek, ředitel Základní školy Jevíčko.

9. Zástupce ZŠ a MŠ 

Mgr. Růžena Keclíková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Dlouhá Loučka, okres Svitavy.

10. Zástupce speciální školy 

Mgr. Jitka Kánská, ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová.

11. Zástupce mateřských škol 

Bc. Hana Fafílková, ředitelka Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy.

12. Zástupce ZUŠ 

Mgr. Art. Ondřej Čada, ředitel ZUŠ Jevíčko.

13. Zástupce učitelů

Mgr. Filip Kolbábek, učitel Základní školy a Mateřské školy Třebařov, okres Svitavy.

14. Zástupce Charity Moravská Třebová 

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová.

15. Zástupce zájmového a neformálního vzdělávání

Bc. Andrea Aberlová, ředitelka DDM Moravská Třebová, Maják.

16. Zástupce neformálního vzdělávání 

Stanislava Kavanová, vedoucí Městské knihovny v Jevíčku.

17. Zástupce MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Miroslava Šejnohová, ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

18. Zástupce realizátora projektu MAP MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Ing. Radka Báčová, projektový manažer.

19. Zástupce rodičů 

Bc. Lenka Bílková.

20. Zástupce rodičů 

Veronika Tinklová, DiS., analytik, administrativní pracovník.

21. Odpovědná osoba 

Mgr. Miroslav Šafář (předseda Řídícího výboru), místostarosta města Jevíčka.

22. Odpovědná osoba 

Ing. Radka Báčová, projektový manažer.