Search

Partnerství

Hlavní platformou MAP pro území ORP Moravská Třebová je Partnerství. Podobu partnerství určuje každý z nás, neboť je to platforma otevřená všem zájemcům o kvalitní vzdělávání. Scházíme se všichni dohromady minimálně dvakrát do roka.

Mimo velká setkání probíhají dle potřeby individuální jednání, skupinové konzultace a pracovní skupiny na vybraná témata.


Organizace Partnerství a spolupráce odráží členění podle těchto tří základních kategorií:
 

• zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů),

• školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),

• uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).


Partnerství respektuje tzv. principy MAP:
 

• spolupráce
• zapojení dotčené veřejnosti
• dohody
• otevřenosti
• SMART
• udržitelnosti

Spolupracující organizace naleznete zde.